ਜਾਣੂ ਪਾਸੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀਅਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰਸੰਚਾਰ ਵਧਦੀ ਅੰਦਰ ਵਰਚੁਅਲ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ' ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਏਕਤਾ, ਜੋ ਦੋ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਉਪਜ, ਵਿਚਾਰ, ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ. ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪਤਾ: ਉਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਜ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਲਈ ਬੰਦ, ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਥੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਦਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਪਰੰਪਰਾ. ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤਾਤਾਰ ਲੋਕ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਭੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ' ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ.




ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਚੈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚੈਟ ਸਾਲ ਆਉਣ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਪਰੋਫਾਈਲ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਿੰਗ ਵਿਆਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ