ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ

ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਅਤੇ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ. ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ ਚਾਹ ਪੀਣ. ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ. ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ, ਫੋਨ ਕਾਲ, ਕੰਮ ਸੌ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਾਰੇ ਵਾਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੌੜੀ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵ ਕਾਰ ਹੈ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੀਣ, ਸੈਰ, ਅਤੇ ਸਾੜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ. ਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤਲਾਸ਼. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ, ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ. ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਚਾਨਣ, ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਹੈ.

ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕਦਮ, ਸਾਹ, ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ. ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ: ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਲਈ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ. ਹਮੇਸ਼ਾ. ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਤਲਾਸ਼. ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਜ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ.

ਪਰ ਵਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਢਹਿ."ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਡਰ ਸੁਪਨੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ. ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ."ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ. ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਰ ਹਰ ਵਰਗੇ. ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਘੰਟੇ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ. ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ. ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਸੱਜੇ. ਲੈ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ, ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅੱਜ, ਹੁਣ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਰ. ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਲਿਖਣ, ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਮਤ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ. ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ.
ਡੇਟਿੰਗ ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਬਿਨਾ ਚੈਟ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਬਿਨਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੰਗੇ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ