ਰੋਮਨ ਹਾਲ

ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਦਰ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ,,,, ਅਤੇ ' ਤੇ ਲੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ

ਦੂਜਾ ਫੋਕਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ.

ਰਾਏ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਰੀਗਰ-ਕਾਨਫਰੰਸ, ਬਰ੍ਲਿਨ. ਬੋਰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ' ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ. ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਰਾਫਟਸ ਵਿਚ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕਰਾਫਟ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ. ਰਾਏ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਰੀਗਰ-ਕਾਨਫਰੰਸ, ਬਰ੍ਲਿਨ. ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਐਕਸਚੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ' ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ. ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਰ ਹੈ- ਵਿੱਚ, ਬਾਨੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਸਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਦਮ ਹੈ. ਕੰਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ, ਕਮਰਾ ਦੇ ਕਰਾਫਟਸ ਵਿਚ, ਸੰਪਾਦਨ ਨੂੰ, ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ, ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ.
ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀਡੀਓ ਪਛਾਣ ਰਜਿਸਟਰ ਬਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਡੇਟਿੰਗ ਮੁੰਡੇ ਵੀਡੀਓ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਿੰਗ ਬਿਨਾ ਫੋਟੋ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕਮਰੇ ਡੇਟਿੰਗ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣ ਪਛਾਣ