ਇਸ ਮੇਨੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ

ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਮੇਨੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ

ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਲ(ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ) ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲਿੰਕ ਤੇ ਹਟਾਓ ਜ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ. ਵਰਤੋ ਦੇ ਆਧਾਰ – ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ – ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ – ਡਾਊਨਲੋਡ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ – ਫਲੈਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸੰਦ ਹੈ – ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ. ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਲ (ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ) ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਨੂ’ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰਗਰਮੀ. ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਲ (ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ) ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਲਿੰਕ

About