ਸਟਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਬੜਾ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ

ਲਿਬੜਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਣਾ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ, ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ ਦੇਣ, ਇਸ ਦੇ ਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ. ਲਿਬੜਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਵੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ, ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ ਦੇਣ, ਇਸ ਦੇ ਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ. ਲਿਬੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਲਣਸਾਰ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ. ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਇਆ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਸੜਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿੱਚ: ਇੱਕ ਭੀੜ. ਬਾਅਦ ਸਭ ਲਿਬੜਾ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਕਮਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ. ਦੋਸਤਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਲਿਬੜਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ. ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਮੇਲੇ ਨਹੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਸ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਦੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਲਿਬੜਾ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ.

ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ ਰੱਖੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖੇ ਗੁਆ ਸਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਲਰਟ.

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਘੱਟ ਹੀ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ. ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ. ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਸੋ ਦਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ, ਸਭ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ. ਬਚਣ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਅਜੀਬ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵੱਧ-ਬਹਾਦਰੀ ਜ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੱਚੇ ਲਈ. ਬਚਣ ਤੰਗ ਰੰਗ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਰ ਪੈਟਰਨ, ਜ ਫੈਸ਼ਨ ਰੁਝਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ. ਵਾਧੂ"' ਫੈਸ਼ਨ ਵਰਗੇ, ਕਿਨਾਰੀ ਅਤੇ ਲੜ, ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕੱਟਣ.

ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ, ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ ਕਰਾਸ-ਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੰਗ.

'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ, ਨਾ' ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਰੁਝਾਨ.

ਥੀਮ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ.

ਵਰਤਣ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣ ਬਣਤਰ ਜ ਨਾਟਕੀ ਸਟਾਈਲ.

ਗਹਿਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਖ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਚੀਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ.

ਅੰਦਰ, ਲਿਬੜਾ, ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਿੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ.

ਲਿਬੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਤ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼. ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ - ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਜ ਦੇ ਘਰ ਤੇ - ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਠਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤਮਤਾ. ਲਿਬੜਾ ਲੋਕ ਨਹੀ ਹਨ, ਸੋਚੇਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਜ ਤੁਹਾਨੂੰ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਹਲਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ.

ਸਭ ਲਿਬੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਡਰ ਹਨ, ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੌੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਕੁਝ' ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣ ਤੱਕ. ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ. ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ. ਲੋਕ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤਾਰੀਫ ਜ ਸ਼ੋਭਾ ਇਰਾਦੇ ਸੱਜੇ ਪਲ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ. ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਆਦ, ਸ਼ੈਲੀ, ਜ ਨਿਰਪੱਖਤਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਨਾ ਵੀ ਪੁਰਸ਼. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਹੋਰ ਤਾਰਾ ਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਪਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ ਜਸਟਿਸ, ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਤਸਾਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ. ਹਰ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ.

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਲਿਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਕ' ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੇਜਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ. ਲਿਬੜਾ ਥੋੜਾ ਐਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ. ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੱਕੜੀ ਹਨ, ਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਵਾਪਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ. ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ. ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਲਿਬੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ. ਪਰ ਪੈਮਾਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਕੇਲ, ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ. ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਚਣ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਦੋਨੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾ. ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ, ਚੌਥ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਦਿਲ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ. ਲਿਬੜਾ ਤਕਨੀਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲਈ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ. ਜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿਬੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋ ਹੈ, ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ. ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ. ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਡੂੰਘੇ ਜਜ਼ਬਾਤ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਪਤਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼. ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਕੁਝ. ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿਬੜਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਉਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੇਜਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ. ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,"ਰਹੱਸਮਈ ਸੁੰਦਰਤਾ". ਬੇਸ਼ੱਕ, ਰਹੱਸਮਈ ਲੋਕ ਅਲੋਪ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਕੇਲ. ਲਈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਭ ਤੱਕੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਮਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਮਰਪਿਤ ਵਲੰਟੀਅਰ. ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਕੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸ਼ਿਕਾਰ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਰ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ, ਜਾਣ ਲਈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਲਿਬੜਾ ਹੈ ਹਾਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਬੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਜੇ, ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਜੀਵਨ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਭ ਲਿਬੜਾ ਲੋਕ ਦੀ ਕਦਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜ ਿ ਕਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਤੋਹਫ਼ੇ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਜ ਕਰਾਫਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਿਬੜਾ, ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਸਭ ਹਵਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਫ਼ੇ ਜ ਤਾਰਾ ਰੈਸਟੋਰਟ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕੁੰਦਨ, ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਾ ਡਰ. ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਠਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੋਜਨਾਲਾ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਸਕਿੰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਟਿੰਗ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਚਣ ਤੰਗ, ਹੋਰ ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸੀ, ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ, ਜੇ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ. ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਲਿਬੜਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ.

ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਜ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਰਤਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਕਲੇਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਖਰੀਦਣ ਜ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਵੀ, ਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਤੱਕ.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਨੂੰ.

ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਨ, ਡੂੰਘੇ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਬੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਕੁਝ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਿਰਲੇਪ ਲਿਬੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ.

ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜ.

ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਲੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਭਲਾ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਜੈਸਚਰ: ਡਿਨਰ, ਚਾਨਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ. ਸ਼ੁਰੂ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ. ਲਿਬੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਸੁਹਜ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਮਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਇਸੇ ਜੈਸਚਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ.
ਗੰਭੀਰ ਡੇਟਿੰਗ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਚੈਟ ਬਿਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਡੇਟਿੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਮਾਸ੍ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਲਾਈਵ