ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ

ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ

ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਫੋਟੋਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰ. ਮੇਰੀ ਟੀਚਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੂਲ. ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋ ਦਸਤਖਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਜ ਭਾਵੁਕ ਮੋਹ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਡੂੰਘੇ ਥੱਲੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਸਾਹ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਅਦ, ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਮਤ ਟੈਗ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਬੰਧਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗੱਲਬਾਤ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਸਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖੇਡ ਹੈ. ਵਿਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਫੋਟੋ.

ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸੰਚਾਰ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰ.

ਮੇਰੀ ਟੀਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਦੀ. ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋ ਦਸਤਖਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਜ ਭਾਵੁਕ ਮੋਹ.

ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਡੂੰਘੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਸਾਹ ਹੈ.

ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਦੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਚਪਨ ਮੈਮੋਰੀ, ਆਦਿ.

ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਖਾਈ. ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਪਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟਾਈਮ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਗਾਮੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਟਰਿੱਗਰ. ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਦੇ ਅਧੀਨ. ਜ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਨੂੰ ਟਰਿੱਗਰ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਗਾਮੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਟਰਿੱਗਰ. ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਦੇ ਅਧੀਨ. ਜ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਨੂੰ ਟਰਿੱਗਰ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਨੀਮੀ ਅੱਖਰ. ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੈਨ ਅਜੇ ਵੀ - ਮਾਰਗੀ, ਹੱਵਾਹ, ਪਰਾਕਸੀ, ਅਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ.

ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰ.

ਮੇਰੀ ਟੀਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਦੀ. ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋ ਦਸਤਖਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਜ ਭਾਵੁਕ ਮੋਹ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਡੂੰਘੇ ਥੱਲੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਸਾਹ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡ ਹੈ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਅਦ, ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਮਤ ਟੈਗ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਬੰਧਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗੱਲਬਾਤ.

ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਸਤੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ. ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਜ਼ ਅਸੂਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਚੋਣ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਡ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ. ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ.

ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਕਰਿਪਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਦੀ ਆਦਤ ਸੰਚਾਰ, ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੋਰੀਅਤ, ਹੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ.

ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਹੌਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਰਿਪਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ, ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੋਰੀਅਤ, ਹੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੀ, ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਆਮ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੱਲ - ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬੋਰੀਅਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਖੰਡਨ ਜਨਰਲ ਵਿਆਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ - ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬੋਰੀਅਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਇਸੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ. ਕੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਹਿੱਤ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮਰਕੁਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ. ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ, ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਵਾਰ ਲਈ ਵਿਆਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿੱਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਭਾਵ, ਸੱਚ ਹੈ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਡੇਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਬਦਲ ਫੋਟੋ ਡੇਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਗੇ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕਮਰੇ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਵਿਖੇ